Drodzy Bracia i Siostry,

Z wielką radością piszę do Was, informując że w tym roku nasze Zgromadzenie Misyjne M. B. Pocieszenia będzie miało swoją XIII Kapitułę Generalną, w Rzymie w Domu Generalnym od 22 maja 2017. 

Kapituła Generalna odbędzie się w zgodzie z tym, co nasza Konstytucja mówi na temat prowadzenia kapituły, obrady skupią się głównie na dwóch tematach: odnowienie życie misjonarzy i  odnowienie struktury Zgromadzenia.

Odnowienie życia misjonarzy: ten temat ma na celu omówienie, jak udoskonalić życia misjonarzy, żeby najlepiej i wiernie posługiwali misji i w łączności z charyzmatem Ad Gentes zdobywali świętość w życiu charytatywnym, by móc dotrzeć do tych, którzy są na marginesie współczesności.

Odnowienia struktury: ten temat ma na celu ustalenie, jak zmienić aktualną organizację Zgromadzenia, żeby lepiej posługiwała aktualnym i w zmieniającym się wezwaniom misji. Ojcowie kapitularni na podstawie dokumentów opracowanych i dostarczonych przez wszystkich współbraci na świecie obecnie, będą obradować nad tym tematem i podejmować ważne decyzje dotyczące nowej organizacji kontynentalnej, które pociągną za sobą zmiany części aktualnej Konstytucji.

Przy tej okazji proszę Was o modlitwy w intencji Kapituły, żeby Duch Święty czuwał nad nami, uczestniczącymi w Kapitule i zarazem nad wszystkimi misjonarzami, żeby przyjęli nowości, które zostaną przyjęte podczas naszej Kapituły Generalnej.

Niech Matka Boża Pocieszenia i nasz Założyciel Bł. Józef Allamano prowadzą nas, abyśmy wiernie posługiwali misji ewangelii w Kościele i na świecie.

Misjonarze Matki Bożej Pocieszenia
o. Stefano Camerlengo Przełożony Generalny
Rzym 19 marca 2017