Dziś, 20 listopada 2018 r., nasz kleryk Ditrick Sanga wyjeżdża do Włoch, by złożyć śluby wieczyste.
Pamiętajmy o Nim w modlitwie!
Zapraszamy też do przeczytania świadectwa Jego powołania.