We wtorek, 29 stycznia 2019 r., podpisaliśmy akt notarialny potwierdzający powstanie fundacji charytatywnej „Dzieło na Misji”.

Fundacja wpisuję się w rzeczywistość misyjnej grupy studentów-wolontariuszy, którzy od kilku lat ściśle współpracują z naszą wspólnotą, realizując swoje powołanie w misyjnym wolontariacie świeckich.

Ich działania obejmują animacje misyjne na terenie całej Polski oraz wyjazdu i pracę w naszych placówkach misyjnych na różnych kontynentach. Pierwsza grupa była w Etiopii, kolejna grupa w Argentynie, w tym roku kilku woluntariuszy przygotowuje się na wyjazd do Mongolii.

 

 

Nowa fundacja ma na celu pracę w następujących obszarach: 
- rozpowszechnianie chrześcijańskich wartości misyjnych; 
- popularyzacja wiedzy o krajach misyjnych w Polsce; 
- formacja wolontariuszy; 
- promocja, organizacja i realizacja projektów charytatywnych i dobroczynnych na rzecz osób i instytucji potrzebujących pomocy w krajach misyjnych; 
- pomoc edukacyjna, zdrowotna, psychologiczna, finansowa, socjalna, prawna i opiekuńcza osobom i instytucjom z krajów misyjnych.