Kapituła Generalna Zgromadzenia zdecydowała o utworzeniu pierwszej placówki w Europie Wschodniej. Ojcowie Trabucco, Camerlengo, Lopez kikakrotnie odwiedziali tę część kontynentu, by ostatecznie wybór Missionari della Consolata padł na Polskę.2008

* 16 kwietnia Ojcowie Silvanus Stock i Luca Bovio wraz z ks. Paco Lopezem, radcą prawnym zgromadzenia, przybywają do Warszawy i zamieszkują w gościnnej wspólnocie Ojców Kombonianów. Tak rozpoczał się pierwszy okres studiów nad językiem polskim oraz nad historią i kulturą Polski. W październiku księża wracają do Włoch, aby odebrać oficjalny mandat misyjny. Otrzymał go również Ojciec Ashenafi Abebe, dołączając po otrzymaniu święceń do pierwszej grupy misjonarzy mających zamieszkać w Polsce.

* Po otrzymaniu z rąk Ojca A. Fiorentiniego mandatów misyjnych Ojcowie Silvanus, Luca i Ashenafi wracają do Polski w dniu 18 listopada i zamieszkują ponownie u Ojców Kombonianów w Warszawie.

* Od początku obecności w Polsce Ojcowie uczestniczą co roku w Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymce Metropolitarnej na Jasną Górę prowadząc Grupę Srebrną.

2009

* 16 kwietnia - dokładnie rok po przyjeździe - Ojcowie opuszczają wspólnotę Kombonianów i zamieszkują na warszawkim Marymoncie przy ul. Twardowskiego 9, by kontynuować naukę języka polskiego i poszerzać swoją wiedzę o naszym kraju. Zaczynają skupiać wokół siebie młodzież i rodziny zainteresowane pracą Misjonarzy Consolata na całym świecie.

2010

* Ojcowie poświęcają swój czas animacji misyjnej w Polsce. Jeżdżą po całym kraju, głoszą rekolekcje i prowadzą dni skupienia. Przy zgromadzeniu tworzy się grupa muzyczna i modlitewna.

2011

* Ojcowie z grupą polskiej młodzieży uczestniczą w Światowych Dniach Młodzieży w Madrycie.

* Wyjeżdżają z grupą Polaków na Uroczystość Beatyfikacji Jana Pawła II do Rzymu.

2012

* W marcu Ojciec Luca Bovio zostaje mianowany krajowym sekretarzem Papieskiej Unii Misyjnej

* Misja Tanzania - pierwsza grupa Polaków pod opieką Ojca Silvanusa wyjeżdża w lato do Tanzanii, by poznać życie w tym kraju i nieść nadzieję jego mieszkańcom.

* Światowe Spotkanie Rodzin z Ojcem Świętym w Mediolanie - tam również nie mogło zabraknąć grupy z Polski pod przewodnictwem Misjonarzy Consolata.

2013

* W lutym do wspólnoty dołącza Ojciec Nathaniel Kagwima. Po miesiącach intensywnej nauki języka polskiego w Niedzielę Misyjną odprawia swoją pierwszą Mszę Św. w języku polskim.

* Ojcowie kupują dom od Zgromadzenia Ojców Sercanów. 1 listopada przenoszą się do Kiełpina koło Warszawy. Oficjalne otwarcie nowej siedziby ma miejsce 23 listopada. Uroczystej Mszy Św. przewodniczy ksiądz biskup Tadeusz Pikus, reprezentujący diecezję. Specjalnie na ten dzień do Polski przyjechali Ojcowie Pedawazima i Pozzoli z Włoch. W imieniu parafii Misjonarzy Consolata przywitał ksiądz proboszcz Kazimierz Gers. Kaplica była wypełniona po brzegi przyjaciółmi Zgromadzenia Misjonarzy Matki Bożej Pocieszenia.

2014

* Wizyta Ojca Nicholasa Muthoca na Święto Consolata.

* Pierwszy polski świecki wolontariusz wyjeżdża do Kolumbii, by pracować tam razem z misjonarzami na rzecz lokalnych społeczności - zapraszamy do przeczytania opowieści Łukasza.

* Grupa młodzieży z Polski bierze udział w Festiwalu Allamano's Way we Włoszech, na który przyjechały grupy młodzieżowe z całej Europy - zapraszamy do przeczytania relacji z tego wydarzenia.

* Grupa studentów ze Szczecina i z Poznania wyjechała na posługę misyjną do Etiopii pod opieką Ojca Ashenafiego Abebe.

* Ojcowie włączają się w organizację obozu wakacyjno-rekolekcyjnego dla stypendystów Fundacji Tysiąclecia Jana Pawła II w Rzeszowie

* O. Silvanus Stock kończy pracę w Polsce i zostaje przeniesiony do Tanzanii.

* O. Nathaniel Kagwima bierze udział z grupą młodzieży w Europejskim Spotkaniu Młodych w Pradze organizowanym co roku przez Ekumeniczną Wspólnotę Braci z Taize.


2015

* W lutym naszą wspólnotę odwiedził Ojciec Daniele Giolitti - zapraszamy do przeczytania relacji z tego wydarzenia.

 

* W maju Ojcowie organizują pierwszą pielgrzymkę do Włoch - Pielgrzymka do Turynu i Źródeł Zgromadzenia - zapraszamy do przeczytania relacji z tego wyjazdu.

* Wizyta Ojca Salvadore Medina na Święto Consolata.

* Ojcowie włączają się w organizację obozu wakacyjno-rekolekcyjnego dla stypendystów Fundacji Tysiąclecia Jana Pawła II w Ełku

* Grudzień 2015 - wyświęcenie kaplicy przydomowej przez Ojca Generała połączone z wizytą kanoniczną - Kaplica otrzymuje wezwanie Czterech Świętych z Castelnuovo.