13 września 2019 r. nasz drogi Ditrick przyjmuje święcenia kapłańskie w swojej rodzinnej parafii w Tanzanii. To dzień wielkiej radości w naszej kiełpińskiej wspólnocie! Módlmy się w Jego intencji w tym szczególnym dniu!