Drodzy,

Po ustanowieniu przez rząd nowych zasad dla strefy żółtej, od soboty, 17 października w uroczystościach religijnych może uczestniczyć max. 1 osoba na 4m2 - w naszej kaplicy może przebywać 38 osób - dla reszty wiernych przygotujemy ławki na zewnątrz. Przypominamy że obowiązuje nakaz noszenia maseczki i w kaplicy, i na zewnątrz. Podczas pandemii preferowane jest przyjmowanie Komunii św. na rękę. Mimo to nie odmawiamy możliwości udzielania Najświętszego Sakramentu do ust, z zachowaniem przepisów higienicznych.

Kardynał Kazimierz Nycz wprowadził na terenie Archidiecezji Warszawskiej dyspensę od niedzielnej Mszy św. - więcej informacji: https://archwwa.pl/aktualnosci/komunikat-arcybiskupa-metropolity-warszawskiego-2-3/

Ojcowie