POMOC DUCHOWA

„Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity,
ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić” (J 15,5).Nasz Założyciel Bł. Józef Allamano uczy, że ewangelizujemy przede wszystkim świętością życia. Niezwykle ważne jest wsparcie modlitewne dla misjonarzy i misjonarek, by codziennie z zapałem i miłością oddawali się swej pracy dla Boga i bliźnich, niezmiennie kroczyli drogą świętości, gdy pojawiają się trudności i próby, by Duch Święty obdarzał ich hojnie swymi darami w realizowaniu posługi misyjnej.

Modlitwa wstawiennicza ma wielką moc, dlatego prosimy - ofiaruj w intencji misjonarzy i misjonarek:
- swój udział we Mszy Św.,
- Komunię Św.,
- wspólną modlitwę podczas nabożeństw,
- modlitwę osobistą.


POMOC MATERIALNA

Praca naszego zgromadzenia w ośrodkach misyjnych wiąże się również z niesieniem pomocy humanitarnej. Prowadzimy szpitale, szkoły, placówki wychowawcze na całym świecie. Budujemy studnie, tam gdzie dostęp do wody jest utrudniony. Organizujemy pomoc dla ludzi w potrzebie.

Możesz wspomóc nasze dzieła misyjne finansowo, wpłacając pieniądze na konto Misjonarzy Consolata:
Bank PKO SA 79 1240 6061 1111 0010 3433 1968


Wszystkim wspierającym nam duchowo i materialnie serdecznie dziękujemy i polecamy Was opiece Matki Bożej Pocieszenia.